Eskontní úvěr

Eskontní úvěr je finanční nástroj, který nabízí mnoho výhod pro podnikatele a firmy, které potřebují krátkodobé financování. Tato forma úvěru je oblíbená mezi podnikateli, kteří se snaží získat okamžité finanční prostředky. V tomto článku se podíváme na podrobnosti eskontního úvěru, jeho výhody a použití v podnikání.

Výhody eskontního úvěru

Eskontní úvěr přináší podnikatelům několik výhod, které mohou přispět k úspěšnému rozvoji jejich podnikání:

 1. Okamžité získání financí: Eskontní úvěr umožňuje podnikatelům rychle získat potřebné finanční prostředky bez zdlouhavých procesů spojených s tradičními bankovními půjčkami.
 2. Flexibilita: Tento druh úvěru je často poskytován s flexibilními podmínkami, což umožňuje podnikatelům přizpůsobit si ho svým individuálním potřebám a finanční situaci.
 3. Snadná dostupnost: Eskontní úvěr je obvykle snadno dostupný pro podnikatele s dobrou platební historií a pevnou finanční pozicí.
 4. Nízké náklady: V porovnání s jinými formami krátkodobého financování mohou mít eskontní úvěry nižší úrokové sazby a poplatky.

Jak funguje eskontní úvěr?

Eskontní úvěr je založen na prodeji pohledávky podnikatele (např. faktury) finanční instituci, která poskytuje úvěr. Tato instituce poskytne podnikateli částku, která odpovídá hodnotě pohledávky po odečtení tzv. diskontní sazby. Diskontní sazba je částka, kterou si instituce účtuje za poskytnutí úvěru.

Po splatnosti pohledávky je pak instituce oprávněna inkasovat plnou hodnotu pohledávky od dlužníka. Tímto způsobem si instituce zajistí vrácení poskytnutého úvěru a získá i svou diskontní sazbu.

Kdo může využít eskontní úvěr?

Eskontní úvěr je vhodným finančním nástrojem pro širokou škálu podnikatelů a firem. Mezi potenciální uživatele eskontního úvěru patří:

 • Malé a střední podniky, které potřebují rychlé financování pro svůj provoz.
 • Dodavatelé a výrobci, kteří často čelí problému neplacení faktur ze strany svých zákazníků.
 • Exportéři, kteří potřebují získat finanční prostředky před zaplacením zahraničních zákazníků.
 • Podnikatelé, kteří se potýkají s sezónními výkyvy a potřebují vyrovnat nerovnoměrné toky hotovosti.

Jak vybrat vhodného poskytovatele eskontního úvěru?

Při výběru poskytovatele eskontního úvěru je důležité zvážit několik faktorů:

 1. Renomé a zkušenosti: Hledejte poskytovatele s dobrou pověstí a dlouholetou zkušeností v oblasti financování podniků.
 2. Podmínky úvěru: Srovnávejte podmínky poskytované různými institucemi, včetně diskontní sazby, poplatků a délky splatnosti.
 3. Flexibilita: Zajistěte si, aby poskytovatel byl ochoten přizpůsobit úvěr vašim specifickým potřebám a finanční situaci.
 4. Podpora a komunikace: Vyberte poskytovatele, který poskytuje efektivní zákaznickou podporu a dobrou komunikaci během celého procesu.

Použití eskontního úvěru v podnikání

Eskontní úvěr se často využívá v následujících případech:

 • Placení dodavatelům: Podnikatelé mohou využít eskontní úvěr k rychlému placení svým dodavatelům a získat slevy za časné platby.
 • Investice do růstu: Eskontní úvěr poskytuje prostředky na investice do rozvoje a expanze podnikání.
 • Správa cash flow: Podnikatelé mohou využít eskontní úvěr k řízení svého cash flow a zajištění finanční stability.
 • Řešení sezónních výkyvů: V oborech s sezónními výkyvy může eskontní úvěr pomoci vyrovnat kolísání hotovosti.

Postup získání eskontního úvěru

Pro získání eskontního úvěru je třeba postupovat následovně:

 1. Kontaktování poskytovatelů: Podnikatelé by měli kontaktovat různé poskytovatele eskontního úvěru a získat informace o jejich podmínkách a nabízených službách.
 2. Posouzení podmínek: Podnikatelé by měli zhodnotit nabídky různých poskytovatelů a vybrat toho nejvhodnějšího.
 3. Příprava dokumentace: Podnikatelé musí připravit potřebnou dokumentaci, včetně faktur a smluv, které potvrzují jejich pohledávky.
 4. Podepsání smlouvy: Po vyhodnocení nabídek a připravení dokumentace se podnikatelé dohodnou s vybraným poskytovatelem a podepíší smlouvu o eskontním úvěru.
 5. Získání financí: Po uzavření smlouvy podnikatelé obdrží okamžitou hotovostní platbu za své pohledávky.

Srovnání eskontního úvěru s jinými formami financování

Eskontní úvěr se liší od jiných forem financování, jako jsou bankovní úvěry nebo faktoring, v několika aspektech:

 • Rychlost financování: Eskontní úvěr je obvykle rychlejší než bankovní úvěr a nabízí okamžitou hotovostní platbu.
 • Riziko neplacení: Eskontní úvěr přesouvá riziko neplacení na poskytovatele úvěru, zatímco u faktoringu zůstává riziko na podnikateli.
 • Ovládání pohledávek: U eskontního úvěru podnikatelé stále zůstávají majiteli svých pohledávek a mají plnou kontrolu nad jejich správou.
 • Náklady: Náklady na eskontní úvěr se mohou lišit od nákladů spojených s jinými formami financování.

Jak vybrat poskytovatele eskontního úvěru?

Při výběru poskytovatele eskontního úvěru je třeba zvážit následující faktory:

 • Zkušenosti a reputace: Zkontrolujte zkušenosti a reputaci poskytovatele na trhu.
 • Podmínky úvěru: Zhodnoťte podmínky eskontního úvěru, včetně slevy, poplatků a podmínek splácení.
 • Rychlost schválení: Zjistěte, jak rychle poskytovatel schvaluje žádosti o eskontní úvěr.
 • Pomocná podpora: Ujistěte se, že poskytovatel nabízí odpovídající podporu a poradenství při získávání a využívání eskontního úvěru.

Rizika spojená s eskontním úvěrem

I když eskontní úvěr přináší výhody, existují urcitá rizika, která je třeba zvážit:

 • Riziko neplacení: Existuje riziko, že dlužník neprovede platbu na splatnost pohledávky, což by mohlo způsobit finanční ztrátu pro podnikatele.
 • Kvalita pohledávek: Kvalita pohledávek může ovlivnit schválení úvěru a nabízenou slevu poskytovatelem.
 • Závislost na dlužníkovi: Podnikatelé jsou závislí na dlužníkovi, který musí splnit svou povinnost zaplatit pohledávku.

Tipy pro efektivní využití eskontního úvěru

 • Správa pohledávek: Dukladně spravujte své pohledávky a udržujte je v dobrém stavu.
 • Sledování hotovosti: Průběžně sledujte svou hotovost a využívejte eskontní úvěr strategicky.
 • Konzultace s odborníky: Konzultujte s finančními poradci a účetními pro optimalizaci využití eskontního úvěru.

Eskontní úvěr mini

Eskontní úvěr mini je zmenšenou verzí tradičního eskontního úvěru, který často využívají firmy a podnikatelé k zajištění rychlého financování na základě faktur. Hlavními rysy eskontního úvěru mini jsou:

 • Menší částky: Tento typ úvěru je určen pro ty, kteří potřebují finanční injekci v relativně nízkých částkách. Je ideální pro malé podniky, samostatné podnikatele a jednotlivce, kteří mají omezené finanční potřeby.
 • Rychlá platba: Eskontní úvěr mini umožňuje rychlou platbu za faktury, což je užitečné pro ty, kteří nemohou si dovolit dlouho čekat na peníze od svých zákazníků.
 • Snadný proces: V porovnání s komplexními finančními transakcemi nabízí eskontní úvěr mini jednodušší schvalovací proces a méně byrokracie.

Eskontní úvěr je užitečným finančním nástrojem pro podnikatele, kteří potřebují rychlou likviditu. Poskytuje okamžité financování a přináší výhody jako zlepšení cash flow, snížení rizika neplacení a flexibilitu využití finančních prostředků. Při výběru poskytovatele a využití eskontního úvěru je důležité zvážit rizika, daňové aspekty a dodržování právních předpisů. Eskontní úvěr přispívá k podpoře malých a středních podniků a má perspektivu růstu v budoucnosti.


Nejčastější otázky

1. Co je eskontní úvěr? Eskontní úvěr je forma krátkodobého financování, při které podnikatelé prodávají své pohledávky (např. faktury) poskytovateli úvěru za slevu na nominální hodnotu a získávají tak okamžitou hotovostní platbu.

2. Jaké jsou výhody eskontního úvěru? Výhody eskontního úvěru zahrnují:

 • Okamžitou likviditu a rychlé financování.
 • Snížené riziko neplacení, které přechází na poskytovatele úvěru.
 • Flexibilitu využití finančních prostředků podle potřeby.
 • Zlepšení cash flow a stabilitu finanční situace.
 • Možnost získat pracovní kapitál pro rozvoj podnikání.

3. Jaký je rozdíl mezi eskontním úvěrem a běžným bankovním úvěrem? Hlavní rozdíl mezi eskontním úvěrem a běžným bankovním úvěrem spočívá v tom, jak jsou zajištěny finanční prostředky. Eskontní úvěr je založen na prodeji pohledávek, zatímco běžný bankovní úvěr je poskytován na základě dohody mezi bankou a podnikatelem. Eskontní úvěr je obvykle rychlejší a méně byrokratický proces, který umožňuje podnikatelům získat peníze okamžitě.

4. Jaké jsou rizika spojená s eskontním úvěrem? Rizika spojená s eskontním úvěrem zahrnují:

 • Riziko neplacení ze strany dlužníků, které může způsobit finanční ztráty.
 • Možný dopad kvality pohledávek na schválení úvěru a nabízenou slevu.
 • Závislost na spolehlivosti dlužníků a jejich schopnosti splatit pohledávky.

5. Jak vybrat nejlepšího poskytovatele eskontního úvěru? Při výběru poskytovatele eskontního úvěru je vhodné zvážit následující faktory:

 • Zkušenosti a reputaci poskytovatele na trhu.
 • Podmínky úvěru, včetně slevy, poplatků a podmínek splácení.
 • Rychlost schválení žádostí o eskontní úvěr.
 • Dostupnost a kvalitu podpory a poradenství ze strany poskytovatele.